Libušská 319/126, 142 00, Praha 4
Trợ giúp: + 420 721 250 835 / + 420 608 611 990
T2 - T7: 10H - 18H

LIÊN HỆ

Nếu bạn có gì thắc mắc, xin hãy gọi hoặc nhắn tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi lại

Công ty


Xin thông báo. Từ ngày 15.8.2022 công ty thay đổi giờ làm việc, giờ mở cửa sẽ là từ T2 - T7: 10H - 18H

Liên hệ
Libušská 319/126, 142 00, Praha 4 (đối diện Đông Đô)
+ 420 721 250 835 / + 420 608 611 990 / +420 704 279 279
info@vinasoft.cz

Giờ mở cửa
Thứ hai - Thứ bẩy 10:00 - 18:00

Your cart

Quantity - 1
$67.05
$102.5
Quantity - 1
$15.25
Quantity - 1
$145.99
Subtotal:
$105.20