Libušská 319/126, 142 00, Praha 4
Trợ giúp: + 420 721 250 835 / + 420 608 611 990
T2 - T7: 10H - 18H

Bảng giá

Các công trình lớn sẽ không thể lắp nếu không xem trước, để ước tính được bảng giá cũng như cách lắp đặt. Dưới đây là một số mẫu bảng giá của công ty.

Mẫu công trình

Dưới đây và các ví dụ công trình, và mức giá cỏ thể. Giá cả sẽ tùy vào công trình lớn hoặc nhỏ, cũng như số kamera / mắt thần cần lắp. Cửa hàng nên có kamera để tránh cãi nhau với khách hàng. Hệ thống kamera và alarm là không thể thiếu cho nhà byt hoặc barak (đầu tiên là hệ thống alarm, sau đó là kamera).
Chúng tôi thuộc nhóm PLATINUM của công ty Jablotron, với hơn 300 khách lắp alarm trên toàn Séc.

Hệ thống kamera cho cửa hàng potraviny. Tổng cộng 16 mắt FULL HD Hikvision + TV 65in

Khách hàng:
Dấu tên
Năm:
2018
Địa điểm:
Trong Praha
Hoàn thành:
1 ngày
Bảng giá:
TÙY VÀO TỪNG CỬA HÀNG, TỪ 27.000KC

Hệ thống máy tính tiền cho quán ăn

Khách hàng:
Dấu tên
Năm:
2018
Địa điểm:
Trong Praha
Hoàn thành:
2 giờ
Bảng giá:
20.000Kc

Alarm cho nhà barak, tổng cộng 3 mắt thần + loa ngoài + phím + 3 chip từ để tắt / bật alarm.

Khách hàng:
Dấu tên
Năm:
2015
Địa điểm:
Trong Praha
Hoàn thành:
5 giờ
Bảng giá:
17.000Kc

Kamera cho nhà riêng, tổng cộng 2 IP kamera Hikvision. Xem từ xa không cần thuê địa chỉ IP.

Khách hàng:
Dấu tên
Năm:
2017
Địa điểm:
Trong Praha
Hoàn thành:
4 giờ
Bảng giá:
10.999Kc

Sửa chữa kamera / alarm / máy tính tiền trên 1 giờ trong Praha.

Địa điểm:
Trong Praha
Čas :
1 giờ
Bảng giá:
499Kc
Xăng xe :
300Kc

Sửa chữa kamera / alarm / máy tính tiền trên 1 giờ ngoài Praha.

Địa điểm:
ngoài Praha
Čas :
1 giờ
Bảng giá:
499Kc
Xăng xe :
10Kč/KM (đường về không tính)

cÔNG TRÌNH GẦN NHẤT

Your cart

Quantity - 1
$67.05
$102.5
Quantity - 1
$15.25
Quantity - 1
$145.99
Subtotal:
$105.20